Zapisy na zajęcia SKS - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zapisy na zajęcia SKS

Sport

Program Szkolny Klub Sportowy w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.


Ogólnopolski projekt pod tytułem „Szkolny Klub Sportowy” finansowany z budżetu państwa, w imieniu którego działa Minister Sportu i Turystyki, również będzie realizowany w naszej szkole. Każda szkoła otrzymała możliwość zgłoszenia minimum 2 grup a w przypadku dużych szkół nawet 3 grupy liczące minimum 15 osób. W ubiegłym roku jako mała szkoła uzyskaliśmy możliwość realizacji zajęć sportowych tylko dla jednej grupy - dla klas 1-3. Zapisało się 22 uczniów a frekwencja na zajęciach sięgnęła 92%.  Było też zainteresowanie udziałem w SKS klas starszych, którzy również mieli możliwość uczestnictwa w tych zajęciach ale realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych przez szkołę. W tym roku również poczyniliśmy starania realizacji zajęć dla dwóch grup przez program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” i otrzymaliśmy pozytywną zgodę.
Zajęcia dla klas młodszych 1-3 będą realizowane dwa razy w tygodniu w godzinach 12:45 – 13:45 w każdy poniedziałek i wtorek.
Zajęcia dla klas starszych 4-7 będą realizowane trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i czwartki od 14:20 – 15:20
Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na zajęcia dodatkowe u nauczyciela prowadzącego pana Arkadiusza Chowańskiego. Wystarczy zgłosić chęć udziału w zajęciach, wypełnić oświadczenie przez rodzica/prawnego opiekuna i chodzić na zajęcia.


Nauczyciel wychowania fizycznego - Arkadiusz Chowański 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego