Świetlica szkolna - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica szkolna

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.


Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudny (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Poniżej kilka galerii z zajęć na świetlicy szkolnej:
Opiekunowie świetlicy szkolnej:

  • Zuzanna Czajka

  • Monika Kucharzak

  • Anna Szadkowska

  • Teresa Leszczyna

  • Małgorzata Böhm

  • Anna Kamińska

  • Teresa Dakowska
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Witraże z liści i bibuły wykonane przez uczniów na świetlicy szkolnej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego