Zamówienia publiczne - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 569846-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dla budynku oświaty i nauki (budynek szkolny i przedszkolny)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 5 548 000 euro
na
Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania dla budynku oświaty i nauki (budynek szkolny i przedszkolny)Załączniki do przetargu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego