Zamówienia publiczne - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne


Ogłoszenie nr 354750 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.
Syców: Dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w I półroczu 2017 roku z podziałem na 4 zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony
do 209.000 euro
na
dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w I półroczu 2017 roku z podziałem na 4 zadaniaSyców: Dostawa biletów miesięcznych na dojazd dzieci z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Syców w 2015 roku. Numer ogłoszenia: 392410 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony do 207.000 euro
na dostawę biletów miesięcznych na dojazd dzieci z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Syców w 2015 roku


Syców: Dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w 2015 roku z podziałem na 4 zadania Numer ogłoszenia: 392412 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony do 207.000 euro na
dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w 2015 roku z podziałem na 4 zadania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego