Aktualności - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego - 19.06.2019 r.

9:00 msza święta w kościele

9:30 uroczyste zakończenie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poświęcony rekrutacji na rok szkolny 2019/2020


Szanowni Państwo!

Droga młodzieży!


Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za nami egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty, które na Dolnym Śląsku odbyły się we wszystkich szkołach. Ich wyniki zostaną ogłoszone w terminie.

W 2019 r. o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ubiegają się ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W naszym województwie „podwójny rocznik” liczy 49 tys. osób (26 tys. to ósmoklasiści, 23 tys. to gimnazjaliści). Organy prowadzące szkoły – w lwiej części samorządy – przygotowały odpowiednią liczbę miejsc. Absolwentów będzie w tym roku dwukrotnie więcej, ale liczba miejsc, które czekają na nich w szkołach, jest dwa razy większa. Oznacza to, że podczas rekrutacji nie będzie ani łatwiej, ani trudniej – będzie tak samo jak w poprzednich latach. Co ważne, w całym województwie oraz w poszczególnych miastach i powiatach, zachowana została taka sama jak w ubiegłych latach proporcja między liczbą miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

Ofertę edukacyjną (w tym liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach) ustaliły organy prowadzące po konsultacjach z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Oferta ta jest adekwatna (a zdarza się, że większa) do liczebności „podwójnego rocznika”. Miejsc dla wszystkich uczniów wystarczy. Przekonują o tym dane, które zebraliśmy od dyrektorów szkół i organów prowadzących oraz zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Zapewniam tym goręcej, że część informacji medialnych dotyczących rekrutacji w 2019 r. jest bałamutna i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Rzecz jasna są szkoły – zwłaszcza renomowane licea ogólnokształcące – gdzie o jedno miejsce ubiegać się będzie kilka osób. Zjawisko to w takich szkołach występuje co roku. O dostaniu się do nich podczas tegorocznej rekrutacji rozstrzygnie liczba punktów.

Wiele emocji wywołuje rekrutacja do liceów ogólnokształcących, szkół najchętniej wybieranych przez uczniów. Zaręczam, że także w liceach liczba miejsc jest odpowiednia. W Polsce w r. szk. 2003/2004 r. do liceów ogólnokształcących uczęszczało 750 tys. uczniów. Od 1 września 2019 r., po rekrutacji „podwójnego rocznika”, znajdzie się w nich 650 tys. czyli aż o 100 tys. mniej. Głęboki, postępujący niż demograficzny dotknął także szkoły na Dolnym Śląsku. W ostatnich latach liceów ogólnokształcących jednak nie likwidowano, ba, zdarzało się sporadycznie, że tworzono nowe. Przejmowano także budynki gimnazjów na potrzeby liceów. Lokalne władze samorządowe utrzymywały licea mimo spadku liczby uczniów i ich odpływu do szkół w dużych miastach.

We Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska:

– na bazie  Gimnazjum nr 13 powstało Ogólnokształcące Liceum Kreatywności nr XVI
– LO nr IV przejęło budynek Gimnazjum nr 3
– LO nr VII przejęło budynek Gimnazjum nr 16
– do LO nr VIII włączono Gimnazjum nr 30 wraz z jego budynkiem
– Licea Ogólnokształcące nr V, nr IX, nr XIII i nr XIV posiadały w swoich budynkach gimnazja. Po ich wygaszeniu miejsca przybędzie.
– LO nr V od niedawana działa w nowej siedzibie zdolnej przyjąć więcej uczniów
– tak jak w latach poprzednich, już w czasie rekrutacji, władze Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą wyrazić zgodę na uruchomienie dodatkowych oddziałów w poszczególnych szkołach biorąc pod uwagę liczbę chętnych i opinię dyrektora szkoły
– wzorem lat ubiegłych przygotowano 30% więcej miejsc dla uczniów spoza Wrocławia
– we Wrocławiu, tak jak w poprzednich latach, ponad 50% wszystkich miejsc przygotowanych przez samorząd stanowią miejsca w liceach ogólnokształcących
– bogata jest oferta liceów publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy (np. w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA działają Liceum Ogólnokształcące i Liceum Sztuk Plastycznych, od kilku lat działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej,  w tym roku ogłosiło nabór do 7 oddziałów) oraz liceów niepublicznych.

Kończy się rok szkolny, przeto na ostatniej prostej warto postarać się o jak najlepsze oceny końcowe i prestiżowe świadectwo z wyróżnieniem czyli biało-czerwonym paskiem. Życzę z całego serca wytrwałości i sukcesów. Życzę mądrych, trafnych decyzji, które pozwolą dostać się do wymarzonej szkoły, rozkwitnąć talentom, zrealizować ambitne plany. Życzę powodzenia i ściska
m kciuki.

Z wyrazami szacunku
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Uwaga Rodzice!
Dokładne informacje dotyczące opłat za wyżywienie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły www.spstradomia.eu
Za obiady wpłacamy do 10 czerwca 2019
kwota 32, 40 zł
OBIAD : 12 dni x  2,50zł  = 30,00 zł
HERBATA 12 dni x 0,20 zł = 2,40 zł
Nr konta : 48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
W tytule proszę pisać imię i nazwisko oraz klasę dziecka

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat !!!!
Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać u  intendent p. Elżbiety Połomskiej
Rodzice zgłaszający nieobecność dziecka (odpis) w miesiącu styczniu przed dokonaniem wpłaty za luty proszeni są o kontakt  z p. Elżbietą Połomską w celu pozyskania informacji o dokonaniu właściwej należności .
         
Wpłaty rodziców za wyżywienie muszą być wpłacane na rachunek bankowy.
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 56-500 Syców
48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
tytułem opłata za wyżywienie miesiąc ………………….
imię i nazwisko dziecka …….. klasa ……..

Uwaga Rodzice!
Dokładne informacje dotyczące opłat za wyżywienie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły www.spstradomia.eu
Za obiady wpłacamy do 10 czerwca 2019

kwota 102 zł
OBIAD : 27 dni x  6zł  = 102 zł
Nr konta : 48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
W tytule proszę pisać „Małe Przedszkole” oraz imię i nazwisko dziecka

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat !!!!
Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać u  intendent p. Elżbiety Połomskiej
Rodzice zgłaszający nieobecność dziecka (odpis) w miesiącu styczniu przed dokonaniem wpłaty za luty proszeni są o kontakt  z p. Elżbietą Połomską w celu pozyskania informacji o dokonaniu właściwej należności .

Wpłaty rodziców za wyżywienie muszą być wpłacane na rachunek bankowy.
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 56-500 Syców
48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
tytułem opłata za wyżywienie miesiąc ………………….
imię i nazwisko dziecka …….. „Małe Przedszkole”

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego