Dyrekcja i nauczyciele - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dyrekcja i nauczyciele

O szkoleDyrektor szkoły:

Anna Kamińska

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021


• Anna Kamińska –  edukacja wczesnoszkolna
• Małgorzata Bőhm – oddział przedszkolny
• Teresa Dakowska- matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka,  biblioteka, rewalidacja, doradztwo zawodowe
• Izabela Podralska - edukacja wczesnoszkolna, pedagog
• Beata Kaleta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
• Lidia Mielcarek – język polski
• Michał Kaschytza -język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie
• Anna Szadkowska - matematyka, fizyka
• Arkadiusz Chowański – wychowanie fizyczne, fizyka, edb
• Wiesława Suska - edukacja wczesnoszkolna, geografia, przyroda
• Teresa Leszczyna – biologia, chemia
• Adrianna Wojciechowska  – język angielski
• Anna Wojtasik -wychowanie do życia w rodzinie
• Ks. Tomasz Hojeński – religia

Wychowawstwa


Klasa 0 p. Małgorzata Bőhm
Klasa 1 -  p.
Beata Kaleta
Klasa 2 - p. Izabela Podralska
Klasa 3 p. Wiesława Suska
Klasa 4 p.  Michał Kaschytza
Klasa 5 p. Adrianna Wojciechowska
Klasa 6 p. Teresa Dakowska
Klasa 7 p. Anna Szadkowska
Klasa 8 p. Lidia Mielcarek


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego