Dyrekcja i nauczyciele - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dyrekcja i nauczyciele

O szkole

NAUCZYCIELE SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM
2017 / 2018Dyrektor szkoły:

Anna Kamińska

Nauczyciele


• Anna Kamińska  –  edukacja wczesnoszkolna
• Małgorzata Bőhm – oddział przedszkolny
• Teresa Dakowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, biblioteka, technika
• Aneta Marcinowska - edukacja wczesnoszkolna,
• Beata Kaleta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
• Lidia Mielcarek – język polski
• Michał Kaschytza - język niemiecki
• Anna Szadkowska – matematyka, fizyka
• Arkadiusz Chowański – wychowanie fizyczne
• Wiesława Suska – przyroda, geografia
• Teresa Leszczyna – biologia, chemia
• Adrianna Rachel  – język angielski
• Przemysław Strzelec – historia
• Anna Wojtasik - wychowanie do życia w rodzinie
• Ks. Tomasz Hojeński – religia
• Klaudyna Mazurowska - pedagog

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego