Psycholog - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Psycholog

O szkole

Psycholog- Małgorzata Gaś


Wtorek: 11.30 -14.30
Piątek: 09.00 – 12.00


Zadania i obowiązki psychologa w szkole

Głównym zadaniem psychologa w szkole jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do działań podejmowanych przez psychologa należy minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia.

Sytuacje, w których potrzebna jest pomoc psychologa

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się:

 • kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,

 • kłótnie i nieporozumienia, konflikty w grupie i między kolegami,

 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, wykluczenie społeczne,

 • konflikty z dorosłymi, uczucie lęku, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,

 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,

 • problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,

 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,


Współpraca z rodzicami służy rozwiązywaniu problemów uczniów.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,

 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,

 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,

 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką.


ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego