Bezpieczna droga do szkoły - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczeństwo

„Bezpieczna droga do szkoły”


W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato,
dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu,
odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami,
w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego