Koło algorytmiczne w klasie 4 - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Koło algorytmiczne w klasie 4

Wydarzenia 2020/2021

Algorytmika jest nierozerwalnie związana z programowaniem. Obydwie te dziedziny to dziedziny ścisłe, stanowiące fundament nauki jaką jest informatyka. Nauka algorytmiki i programowania realizowana jest w szkołach podstawowych i ma charakter interdyscyplinarny !   Algorytm - w matematyce oraz informatyce to skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań (np. obliczeniowych) zwanych problemami.   Uczniowie klasy 4 uczyli się tych zasad na zajęciach z koła informatycznego jako wstepu do  programowania robotów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego