Rekrutacja 2022/2023 ! - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja 2022/2023 !

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO oDdziału PRZEDSZKOLnego ORAZ Klasy I
w szkole podstawowej w STRADOMI WIERZCHNIEJ

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
art.131 - dot. oddziału przedszkolnego

art.133 - dot. klasy I

Zarządzenie nr 731/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dn. 27 stycznia 2022 r w sprawie określenia terminów  rekrutacji do klas pierwszych  w szkołach podstawowych  oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Syców

Zalacznik_nr_2_-_terminy_rekrutacji_2022-2023.pdf


Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej Sycowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów  obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnemym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamiezzkałych poza obwodedm wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

Zalacznik_nr_4_-_kryteria_dla_klas_pierwszych_2022-2023.pdf

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców -  Załącznik do uchwały  Nr XLII/371 /2022  Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Granice obwodu szkoły:  Stradomia Wierzchnia i Gaszowice.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego